10 પાસ CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

10 પાસ CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 : તાજેતરમાં નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી જાહેરાત CISF કોન્સ્ટેબલ ની પોસ્ટ માટે કરવામાં આવી છે આ ભરતી માં કુલ 787 જેટલી પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવશે આજે અપને 10 pass cisf consteble bharati 2022  વિષે ની તમામ માહિતી  જેવી કે વાય મર્યાદા , લાયકાત , … Read more

GMDC ભાવનગર ભરતી 2022

GMDC ભાવનગર ભરતી 2022 : GMDC Bhavnagar Bharti 2022 ગુજરાત મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન, ભાવનગર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. GMDC ભાવનગર દ્વારા એન્જિનિયર, હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સપેક્ટર, ઇલેક્ટ્રિશિયન, વેલ્ડર, પ્લમ્બર અને બીજી વિવિધ 17 જગ્યાઓ ની ભરતી માટે ઓફલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર આ ભરતીમાં 20 … Read more

mAadhaar Official App for Updates Aadhar Details from Home @tathya.uidai.gov.in

mAadhaar Official App for Updates Aadhar Details from Home, With the goal of reaching out to large numbers of smartphone users the new mAadhaar is released by the Unique Identification Authority of India. The App features an array of Aadhaar services and a personalized section for the Aadhaar holder who can carry their Aadhaar information … Read more

ikhedut Portal Yojana List 2022 | સોલાર ફેન્સિંગ યોજના આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના 2022

ikhedut Portal Yojana List 2022 | ikhedut.gujarat.gov.in Portal Yojana List 2022 PDF | ikhedut Portal 2022 Portal Yojana List | Ikhedut Portal Gujarat 2022 Yojana List | Gujarat Farmar Portal Scheme List | આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના 2022 | ખેડૂત નોંધણી ખેડૂત નોંધણી રજીસ્ટ્રેશન The state government of Gujarat has launched an ikhedut online portal … Read more

SSC CGL Bharti 2022 Apply Online

SSC CGL Bharti 2022 Apply Online : Staff Selection Commission (SSC) Published notification for recruitment to the post of Combined Graduate Level – CGL on its official website. Interested candidates who possess the required eligibility criteria can apply for CGL Stenographer 2022 Recruitment before the last date which is 08 October 2022. Highlights – SSC … Read more

ISRO Recruitment 2022 | Apply For Apprentice Posts

ISRO Recruitment 2022 | Apply For Apprentice Posts : ISRO stands for the Indian Space Research Organisation. It was founded in 1969. It’s headquartered in the city of Bengaluru. Vikram Sarabhai was the main person in the development of the Indian Space Research Organization. ISRO built India’s first satellite, Aryabhata, which was launched by the Soviet … Read more

Gujarat Postal Department Vadodara Recruitment 2022

Gujarat Postal Department Vadodara Recruitment 2022 – Indian Postal Department, Superintendent Post Office, Vadodara East Division, Vadodara is a golden opportunity to become an Agent of Postal Life Insurance / Rural Postal Life Insurance. Gujarat Postal Department Vadodara Recruitment 2022 Gujarat Postal Department Vadodara Recruitment 2022 : Walk-in-Interview for the post of Agent of Postal … Read more

BSF Head Constable Bharti BSF Recruitment 2022

BSF Head Constable Bharti BSF Recruitment 2022 : Border Security Force (BSF Head Constable (RO / RM) Recruitment 2022) has published an Advertisement for the Head Constable (Radio Operator RO / Radio Mechanic RM) post 2022. Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other … Read more

Anubandham Registration 2022

Anubandham Registration 2022 | Gujarat Government Has Provided Letters To 62,000 Youths, Launch ‘Anubandham’ Portal And Mobile App For Jobs Anubandham @ anubandham.gujarat.gov.in Gujarat Government Will Give Appointment Letter To 50,000 Youth On The Rojgar Divas 06-08-2021, Gujarat No.1 In Providing Employment Through Employment Exchanges. Anubandham Rojgar Portal Organization Name Directorate of Employment & Training, … Read more

Tiranga alphabet ABCD Whatsapp Dp Images 2022

Tiranga alphabet ABCD Whatsapp Dp Images 2022 Tiranga Whatsapp DP aphabet image A Tiranga Whatsapp DP aphabet image B Tiranga Whatsapp DP aphabet image C Tiranga Whatsapp DP aphabet image D Tiranga Whatsapp DP aphabet image E Tiranga Whatsapp DP aphabet image F Tiranga Whatsapp DP aphabet image G Tiranga Whatsapp DP aphabet image H … Read more