10 પાસ CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

10 પાસ CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 : તાજેતરમાં નવી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે આ ભરતી જાહેરાત CISF કોન્સ્ટેબલ ની પોસ્ટ માટે કરવામાં આવી છે આ ભરતી માં કુલ 787 જેટલી પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવશે આજે અપને 10 pass cisf consteble bharati 2022  વિષે ની તમામ માહિતી  જેવી કે વાય મર્યાદા , લાયકાત , […]

GMDC ભાવનગર ભરતી 2022

GMDC ભાવનગર ભરતી 2022 : GMDC Bhavnagar Bharti 2022 ગુજરાત મિનરલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન, ભાવનગર દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. GMDC ભાવનગર દ્વારા એન્જિનિયર, હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સપેક્ટર, ઇલેક્ટ્રિશિયન, વેલ્ડર, પ્લમ્બર અને બીજી વિવિધ 17 જગ્યાઓ ની ભરતી માટે ઓફલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર આ ભરતીમાં 20 […]

ikhedut Portal Yojana List 2022 | સોલાર ફેન્સિંગ યોજના આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના 2022

ikhedut Portal Yojana List 2022 | ikhedut.gujarat.gov.in Portal Yojana List 2022 PDF | ikhedut Portal 2022 Portal Yojana List | Ikhedut Portal Gujarat 2022 Yojana List | Gujarat Farmar Portal Scheme List | આઇ ખેડૂત પોર્ટલ યોજના 2022 | ખેડૂત નોંધણી ખેડૂત નોંધણી રજીસ્ટ્રેશન The state government of Gujarat has launched an ikhedut online portal […]

SSC CGL Bharti 2022 Apply Online

SSC CGL Bharti 2022 Apply Online : Staff Selection Commission (SSC) Published notification for recruitment to the post of Combined Graduate Level – CGL on its official website. Interested candidates who possess the required eligibility criteria can apply for CGL Stenographer 2022 Recruitment before the last date which is 08 October 2022. Highlights – SSC […]

Gujarat Postal Department Vadodara Recruitment 2022

Gujarat Postal Department Vadodara Recruitment 2022 – Indian Postal Department, Superintendent Post Office, Vadodara East Division, Vadodara is a golden opportunity to become an Agent of Postal Life Insurance / Rural Postal Life Insurance. Gujarat Postal Department Vadodara Recruitment 2022 Gujarat Postal Department Vadodara Recruitment 2022 : Walk-in-Interview for the post of Agent of Postal […]

Anubandham Registration 2022

Anubandham Registration 2022 | Gujarat Government Has Provided Letters To 62,000 Youths, Launch ‘Anubandham’ Portal And Mobile App For Jobs Anubandham @ anubandham.gujarat.gov.in Gujarat Government Will Give Appointment Letter To 50,000 Youth On The Rojgar Divas 06-08-2021, Gujarat No.1 In Providing Employment Through Employment Exchanges. Anubandham Rojgar Portal Organization Name Directorate of Employment & Training, […]